COMISIA DE ETICA (CECEE) LUMEN

Comisia de Etica a Cercetarii si Etica Editoriala functioneaza sub egida Asociatiei LUMEN, ca organism fara personalitate juridica, ce are ca scop oferirea de consultanta si evaluare etica (audit etic) publicatiilor si proiectelor desfasurate sub egida LUMEN, cat si  consultanta si audit etic, la cerere, altor entitati juridice, implicate in cercetarea stiintifica si dismeninarea cunoasterii.

Istoric CECEE|

Comisia de Etica activeaza in sfera cercetarii stiintifice, implicit a cercetarii pe subiecti umani, cat si in sfera eticii editoriale, din 2011, conform hotararii Consiliului director al LUMEN din 20.03.2011, avand competenta în evaluarea tuturor programelor si centrelor care functioneaza în cadrul Asociatiei LUMEN.

Asociatia LUMEN (Centrul de Cercetari Socio – Umane LUMEN, Editura LUMEN, Centrul de Conferinte LUMEN,Centrul de Training si Consultanta LUMEN, precum si publicatiile stiintifice aparute sub egida LUMEN) adera la principiile COPE de transparenta si sprijina principalul scope al COPE (Committee of Publication Ethics) “promovarea, pentru beneficiul public, a standardelor etice in desfasurarea cercetarii si a standardelor etice in publicarea in jurnale academice.”  (COPE).

Functii ale CECEE|

Comisia de etica a Cercetarii si Etica Editoriala a Asociatiei LUMEN sustine si urmareste indeplinirea urmatoarelor bune practici in etica cercetarii stiintifice (inclusiv pe subiecti umani) si etica editoriala:

 • respectarea eticii cercetarii pe subiecti umani conform legislatiei nationale si internationale (la care Romania a aderat) in vigoare: Legea 95/2006, art. 695, 700; Ordonanta 57/2002, art. 1- 4, 29, OUG 72/2010, art. II, III; Ordin 904/2006, cap. II, III, Hotarârea de Guvern 734/2010, precum si Directivele Parlamentului european si Comisiei Europene (2001/20/EC) care sunt manifestul efectelor  Declaratiei WMA  de la Helsinki.  
 • avizarea etica, respectiv determinarea daca este necesara sau nu o avizare etica a programelor de cercetare, editoriale si de formare, desfasurate in cadrul Asociatiei LUMEN, sau la care Asociatia este partenera;
 • analizarea plangerilor cu privire la incalcarea normelor de etica si de buna practica in cercetare de catre personalul Centrului de Cercetari Socio-Umane LUMEN, Editurii LUMEN, Centrului de Training si Consultanta LUMEN, colectivului redactiei publicatiilor LUMEN, cat si a Centrului de Conferinte LUMEN.
 • analizarea plangerilor cu privire la incalcarea normelor de etica si de buna practica in cercetare  de catre autorii/cercetatorii care au propus spre evaluare in vederea publicarii sau au publicat rezultatele cercetaii in publicatii LUMEN;
 • urmarirea aplicarii si respectarii dispozitiilor legale referitoare la normele de conduita morala si profesionala, de catre personalul de cercetare, formare profesionala si editoriala
 • propunerea si permanenta imbunatatire a standardelor etice de functionare ale programelor si centrelor Asociatiei LUMEN
 • oferirea de consultanta in vederea permanentei imbunatatiri a standardelor etice de functionare a altor entitati implicate in activitatea de cercetare sau diseminare a cunoasterii;
 • evitarea riscului de plagiat si respectarea proprietatii intelectuale, si analizarea sesizarilor de plagiat în cadrul Editurii LUMEN

Plagiatul este expunerea ideilor sau cuvintelor unei alte persoane, ca fiind proprii celui care le expune, fara mentionarea autorului, sau citarea incorecta a sursei utilizate. Plagiatul poate fi de mai multe tipuri, de la copierea propriu- zisa a textului pana la parafrazarea unei lucrari. LUMEN manifesta o preocupare intensa asupra respectarii dreptului de proprietate si a evitarii plagiatului.
In acord cu principiile de asigurare a calitatii stipulate de COPE, LUMEN dezvolta urmatoarele practici editoriale, care sa asigure conformitatea etica a autorilor/cercetatorilor care propun spre evaluare lucrari/proiecte spre a fi publicate/avizate etic in vederea implementarii.

 • Respectarea drepturilor subiectilor umani implicati in cercetare

LUMEN adera la bunele practici in inregistrarea cercetarii si publicarea si diseminarea rezultatelor, sustinute de Declaratia WMA de la Helsinki 2013:
“Authors, editors and publishers all have ethical obligations with regard to the publication of the results of research. Authors have a duty to make publicly available the results of their research on human subjects and are accountable for the completeness and accuracy of their reports. They should adhere to accepted guidelines for ethical reporting. Negative and inconclusive as well as positive results should be published or otherwise made publicly available. Sources of funding, institutional affiliations and conflicts of interest should be declared in the publication. Reports of research not in accordance with the principles of this Declaration should not be accepted for publication.” WMA Declaration of Helsinki, 2013, Paragraph 36 
Suplimentar, LUMEN poate solicita autorilor/ cercetatorilor o copie dupa avizul etic dat de comisia de cercetare a institutiei de afiliere sub egida careia s-a desfasurat cercetarea, pentru a se asigura de existenta consimtamantului informat al participantilor la cercetare, dreptul de retragere din cercetare si confidentialitatea datelor subiectilor cercetarii. In cazul in care un asemenea aviz nu poate fi oferit dar se doreste publicarea unei lucrari care ar putea necesita aviz etic prealabil, CECEE va initia o evaluare proprie si va propune retragerea de la publicare si informarea comunitatii stiintifice/editoriale cu privire la propunerea de nepublicare adoptat de CECEE.

 • identificarea si solutionarea acuzatiilor de abatere de la buna conduita in cercetare si stabilirea procedurilor specifice de urmat in cazul aparitiei unor astfel de abateri

In acord cu politicile proprii de etica a cercetarii si eticii editoriale, dar si in accord cu principiile COPE, LUMEN are datoria de a actiona in situatia identificarii sau luarii la cunostinta de abateri in activitatea de cercetarea a cercetatorilor a caror lucrari/proiecte sunt subiect al evaluarii comisiei de etica. Aceasta datorie se extinde atat lucrarilor publicate sau nepublicate inca, cat si proiectelor in desfasurare si se poate realiza la sesizare prealabila sau din initiativa  comisiei.
CECEE supervizeaza conformitatea LUMEN la urmatoarele practici etice, in acord cu practicile COPE:

“Editorii nu ar trebui doar sa respinga o lucrare care ridica suspiciuni de abatere de la activitatea de cercetare. Editorii sunt obligati din punct de vedere etic sa continue monitorizarea cazurilor identificate.

Editorii ar trebui sa obtina o pozitie a celor suspectati de abatere. In cazul in care nu sunt satisfacuti de raspunsul primit, acestia ar trebui sa apeleze la experti care sa investigheze cazul.” (COPE)

 • Identificarea si solutionarea situatiilor de manipulare a citarilor

CECEE urmareste ca LUMEN sa asigure, prin intermediul procesului de peer review, si cu ajutorul referentilor stiintifici, calitatea citarilor folosite intr-un text stiintific. Referentii sunt incurajati sa verifice corelarea dintre sursele folosite in text si cele mentionate in capitolul de bibliografie. In situatia identificarii sau suspectarii de manipulare a citarilor, referentii au datoria de a solicita autorilor explicatii suplimentare privind utilitatea surselor in text, ca si in cazul identificarii unor surse care nu sunt considerate ca fiind necesare, in legatura cu subiectul abordat de autor.

 • Evitarea conflictului de interese

CECEE urmareste ca LUMEN sa isi indeplineasca datoria de a solicita ca sursele de finantare pentru dezvoltarea unei cercetari/ lucrari sa fie mentionate in interiorul textului/propunerii de proiect, iar in cazul posibilitatii existentei oricarei forme de conflict de interese, aceasta sa fie mentionat de catre autor/propunator de proiect.
LUMEN va solicita o declaratie cu privire la conflictul de interese pentru toate lucrarile/proiectele propuse evaluarii. Autorii/cercetatorii sunt rugati sa divulge orice posibil conflict de interese.  

 • Retragerea de la distributie a publicatiilor

Dupa aparitia unei publicatii, aflate in distributie, aceasta poate fi retrasa de la distributie la solicitarea CECEE LUMEN, in urmatoarele situatii:

Plagiat si incalcarea dreptului de autor;

Violarea principiului confidentialitatii in cercetarea a caror rezultate au fost publicate

Expunerea persoanelor sau a institutiilor la declaratii calomnioase si defaimatoare.

Componenta|

 • Dr. Roxana Necula – Presedinte Comisie
 • Dr. Simona Damian – Membru
 • Prof. Univ. Dr. Antonio SANDU – Membru
 • Cercetator Stiintific III, Dr. Ana Frunza – Membru
 • Cercetator Asistent, Drd. Loredana Terec- Vlad – Membru
 • Conferentiar Univ. Dr. Tomita Ciulei – Membru
 • Elena Unguru – Membru
 • Roxana Stratulat – Membru

Rolul CECEE in procesul cercetarii|

Inainte de initierea cercetarii:

In etapa de planificare si pregatire a proiectului, CECEE are rolul de a oferi informatii cercetatorilor, la solicitarea acestora, cu privire la standardele etice pe care acestia trebuie sa le urmeze.

In etapa de evaluare: CECEE evalueaza propunerea cercetatorului/ investigatorului principal.

Dupa initierea cercetarii:

In etapa de desfasurare a cercetarii: CECEE are rolul de a monitoriza  proiectul de cercetare, in special aspectele etice, iar daca este cazul sa reexamineze proiectul.

In etapa de finalizare a proiectului: CECEE are rolul de a verifica rapoartele cercetarii, oferite de catre cercetatori (Guide for Research Ethics Committee Members).

Acknowledgment: Continutul acestei pagini este rezultatul aducerii la zi a metodologiei si regulamentelor CECEE adoptate in forma initiala in martie 2011 si reactualizate in septembrie 2011 .