Implementarea expertizei etice

Titlu proiect | Implementarea expertizei etice în serviciile publice
Implementator | Centrul de Cercetări Socio Umane LUMEN, Iași, România;
Scop | Scopul acestei cercetări este identificarea particularităţilor managementului eticii instituționale şi construcţia socială a eticii, ca derivate din valorile constitutive și operaționale recunoscute în cultura organizațională. Interesul nostru este centrat pe contextul specific al consilierii etice și al funcționării comisiilor de etică (instituțională sau a cercetării) dezvoltat la nivelul instituțiilor de administraţie publică din România.
Dacă  lucrați în administrația publică, vă rugăm să răspundeți în cele ce urmează la un chestionar cu privire la managementul eticii în organizația Dumneavoastră.