DOMENII DE CERCETARE

În conformitate cu criteriile UNESCO:

 • Logica | Alte aspecte privind logica: gândirea critică; argumentare.
 • Antropologie | Antropologie socială: minorități;  antropologie social- medicală; antropologie vizuală; studii religioase; rezolvarea conflictelor.
 • Economie | Publicitate: semiotică vizuala; Managementul resurselor umane; Servicii sociale individuale și comunitare : supervizare și teoria și practica asistentei sociale
 • Pedagogie | Educația adulților; Formare profesională
 • Sociologie | Sociologie culturală; Relații culturale; Relații interetnice; Sociologia religiei; Proiecte de cercetare; Metode ale cercetarii sociale; Metodologie (calitativa (Grounded Theory), metodologia cantitativă și mixta); Rezolvarea conflictelor; Politici sociale; Servicii sociale; Comunicațiile Sociale (Sociologie de comunicare); Calitatea vieții;  Sociologie construcționistă (construcția socială a realității); anchetă apreciativă
  Etica | Etică filosofică; Etică aplicată (etica organizationala: Cod de etică, etica cercetării, audit etic; politici de etică); Bioetică; Etica medicală; Etica în afaceri; Etică profesionale.
  Filosofie | Filosofia cunoaşterii; Epistemologie; Hermeneutica; Filosofia limbajului; Metafizica și Ontologie; Filosofia științei (filosofia fizicii, filosofia științelor sociale); Filosofia spațiului & timpului; Filosofie socială (Filosofia culturii); Filosofie Aplicata (practică filosofica, consiliere filosofică); Filosofie postmodernă (deconstrucție)
  Transumanism, posthumanism & filosofia singularităţii